Omnium

De omniumverzekering: uw auto volledig verzekerd 

Zeker voor een nieuwe wagen is een omniumverzekering een must. Diefstal, brand, glasbreuk, … Met een omniumverzekering wordt u volledig vergoed (op de franchise na). 

1. Wat is verzekerd dankzij de DVV omnium?


De omniumverzekering vergoedt de schade aan uw eigen voertuig. Uw lichamelijke schade vergoedt de omniumverzekering niet, net zomin als andermans lichamelijke en materiële schade. Daarvoor zijn er respectievelijk de verzekering Verkeer en de verplichte BA Autoverzekering van DVV. 

Voor uw omnium kunt u bij DVV kiezen voor 3 formules: 

 • Brand en diefstal 
 • Beperkte omnium
 1. Brand
 2. Diefstal
 3. Glasbreuk
 4. Natuurkrachten en bijkomende gevaren 
 • Volledige omnium
 1. Beperkte Omnium
 2. Eigen Schade

 

Brand

Vergoedt brandschade door:

- Blikseminslag
- Oververhitting van de motor
- Kortsluiting van de motor
- Het wegsmelten van de elektrische bedrading, ook zonder dat er vlammen zijn (dit soort schade komt meer en meer voor bij recente modellen).
- Bluswerken na brand

U betaalt geen franchise.

 

Diefstal

 • Vergoed na 21 dagen: wordt uw auto gestolen en hebt u hem niet terug in uw bezit binnen 15 dagen na aangifte bij DVV? Dan vergoeden wij u binnen 21 dagen na de aangifte. Elke dag vertraging vergoeden wij met driemaal de wettelijke interest.
 • Vervangingswagen: in afwachting van uw vergoeding hebt u recht op een vervangingswagen. DVV betaalt de huurkosten ervan tot 20 euro per dag gedurende 15 dagen.
 • Inbraak in uw auto: DVV vergoedt de schade, ook die aan het interieur. Ook schade door poging tot diefstal wordt vergoed. En als de dieven enkel uw nummerplaten stelen, betaalt DVV de kosten voor een nieuwe.
 • Vergoedt nieuwe sloten als uw autosleutels uit uw woning gestolen worden.

U betaalt geen franchise.

 

Glasbreuk

 • Vergoedt schade aan
 1. de voor- en achterruit
 2. de zijruiten
 3. de ramen van het schuif- of klapdak of hun equivalent in kunststof
 • DVV werkt samen met Carglass. Bovendien mag u rechtstreeks contact met hen opnemen om uw ruit te laten herstellen. U wint dus tijd.
 • U betaalt geen cent: Als u laat herstellen door Carglass, sturen zij de factuur naar DVV en rekenen wij rechtstreeks af met hen.
 • Ook apart: bij DVV kunt u de verzekering Glasbreuk uit de omnium halen en apart nemen als aanvulling bij uw verplichte autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid.

U betaalt geen franchise.

 

Natuurkrachten en Bijkomende gevaren

Natuurkrachten

 • Vergoedt:
 1. Schade door hagel
 2. De schade door stormen waarvan bewezen is dat de windsnelheid meer dan 80 km/uur bedraagt.
 3. De rechtstreekse schade door uitzonderlijke natuurkrachten als lawines, overstromingen en aardbevingen.

U betaalt geen franchise.

Bijkomende gevaren

 • Vergoedt:
 1. Onvoorzien contact met wild of loslopende dieren
 2. Een kettingbotsing met minimaal vier geïdentificeerde auto's
 3. Plotselinge en onvoorzienbare neerslag van roet en verf- of zandstraalresten
 4. De schade aan uw wagen veroorzaakt door uw gekoppelde aanhangwagen
 5. Schade veroorzaakt door vervoerde zaken of dieren als gevolg van een aanrijding met een ander geïdentificeerd voertuig
 6. Het vallen van luchtvaartuigen of delen ervan
 7. Schade die voortvloeit uit het vervoer van het voertuig per trein, boot of sleepdienst.

U betaalt geen franchise.

 

Eigen Schade

 • Vergoedt uw eigen schade bij ongeval, vandalisme, enz. De uitsluitingen vindt u in de algemene voorwaarden.
 • Franchise

- Bedraagt standaard 2,5% van de verzekerde waarde. U kunt de franchise afkopen met DVV Stars.
- Als u een lagere verzekeringspremie wilt, kunt u ook kiezen voor een franchise van 5 of 10%.
- DVV biedt ook een omnium zonder franchise aan. Voor een bijpremie op de waarborg Eigen Schade wordt    uw schade vergoed vanaf de eerste euro (als de herstellingskosten meer bedragen dan 750 euro (exclusief BTW)).
- U kunt ook kiezen voor een formule zonder franchise “aanrijdingsrisico”. Dan betaalt u geen franchise in geval van een aanrijding met een geïdentificeerd motorrijtuig.

 

Voordelen van de DVV omniumverzekering

Ongeval in België? Eén telefoontje (gratis) naar onze bijstandscentrale (0800-93 300) volstaat voor de volgende uitgebreide bijstand:

 • Gratis hulp: 7 dagen op 7, 24 uur op 24.
 • Wij brengen u naar huis
 • Als uw passagiers ongedeerd zijn, brengen wij ook hen naar huis
 • Wij brengen iedereen op de hoogte die van uw ongeval op de hoogte moet zijn: uw partner, uw werkgever, enz.
 • Wij slepen uw auto naar de garage van uw keuze.

Snelheidsgaranties

 • Expertise binnen 48 uur na aangifte van het ongeval. Als we de deadline niet halen, ontvangt u 20 euro boete per dag vertraging.
 • Betaling van uw schade binnen 10 dagen na akkoord. Als we de deadline niet halen, krijgt u driemaal de wettelijke interest.
 • Betaling na diefstal binnen 21 werkdagen na aangifte. Als we de deadline niet halen, krijgt u driemaal de wettelijke interest.

 

Servicegaranties

 • Vervangingswagen: als uw voertuig niet meer kan rijden, krijgt u (als u kiest voor een van onze erkende herstellers) een gratis vervangingswagen:
 1. voor de volledige duur van de herstelling (maximaal 6 dagen bij totaal verlies)
 2. wordt bij u thuis geleverd en achteraf terug opgehaald
 • Glasschade: DVV werkt samen met Carglass. Bovendien mag u rechtstreeks contact opnemen met hen om uw schade te herstellen. U wint dus tijd.

 

U hoeft niks voor te schieten

De hersteller stuurt uw factuur namelijk naar DVV en wij rekenen rechtstreeks af met hem.

 

DVV Stars

DVV beloont schadevrij rijden met DVV Stars. Die komen goed van pas als u toch eens schade zou hebben.

Alle prijzen en tarieven voor de Omniumverzekering kan u bekomen bij uw lokale DVV-consulent. U kan steeds vrijblijvend contact opnemen met één van onze consulenten.

In de kijker

Nuttige links