life invest control

Je hebt een potentieel hoger rendement voor ogen en bent bereid om hier bepaalde risico’s voor te nemen. Maar tegelijk wil je ook niet je hele kapitaal op de beurs beleggen.

Life Invest Control van DVV is een combinatie van 2 levensverzekeringen: een tak 21- en een tak 23-levensverzekering. Het product combineert dus een gewaarborgd rendement met een mogelijk rendement gekoppeld aan investeringsfondsen en heeft een minimale aanbevolen looptijd (beleggingshorizon) van 8 jaar. Je hebt een startkapitaal nodig van minimum 2500 euro of 25 euro/maand.

Vaste rente én potentieel hoger rendement

1 Zo werkt het

  • Een deel van je totale nettopremie (na aftrek van belastingen en instapkosten) beleg je in een tak 21-verzekering, DVV Life Invest Protect Fix. Deze levensverzekering zorgt ervoor dat elke storting via de gewaarborgde rentevoet een kapitaalbescherming en een minimumrendement geniet tot 31 december van het achtste jaar na de premiestorting.
  • De rest van de totale nettopremie beleg je in een tak 23-verzekering, DVV Life Invest Dynamic Plus. Dit luik kan zorgen voor extra rendement. Je kunt kiezen uit vier gerenommeerde fondsen (of een combinatie ervan) die geselecteerd werden op basis van hun prestaties in het verleden, en omdat ze in de huidige marktomstandigheden ook een mooi groeipotentieel bieden. In dit luik zijn je rendement en kapitaal niet gewaarborgd.

2 Je rendement

  • Voor het tak 21-luik heb je recht op een jaarlijkse vaste rentevoet, eventueel aangevuld met een variabele bonus in de vorm van een winstdeelname.
  • Voor het tak 23-luik is het rendement afhankelijk van de evolutie van fondsen.

3.Je voordelen

  • Je beslist zelf in welke mate je je investering wilt beschermen. Je kunt kiezen voor een beschermingsniveau tussen 10 en 100 procent.
  • Je wijzigt eenvoudig de keuze van je fondsen binnen het tak 23-luik. Je belegde kapitaal overzetten van het ene fonds naar de andere is dus geen probleem, maar soms zijn hier wel kosten aan verbonden. Je kunt ook switchen van het tak 23-luik naar het tak 21-luik en omgekeerd. Opgelet: bij een switch van tak 21 naar tak 23 tijdens de eerste 8 jaar van het contract betaal je roerende voorheffing.
  • Je beschikt over je geld wanneer je het nodig hebt. Opgelet: aan een vervroegde (gedeeltelijke of volledige) opname/afkoop van je kapitaal zijn soms kosten verbonden.
  • Waarborg bij overlijden. Overlijd je tijdens de duur van het contract? Dan krijgt de begunstigde die je gekozen hebt de waarde van het contract uitbetaald. Bij overlijden van de verzekerde houdt DVV geen afkoopkosten af. 

Nadelen/Risico’s

Je betaalt voor DVV Life Invest Control instapkosten (volgens het belegde bedrag), beheerskosten, verzekeringstaks en soms uitstapkosten (afhankelijk van het moment wanneer je je geld opneemt/afkoopt).
Het bijzonder Beschermingfonds voor deposito’s en levensverzekeringen beschermt de bedragen die je belegt in tak 21-levensverzekeringscontracten.

  • Voor het tak 21-luik: stijgt de rentevoet tijdens de looptijd van je contract en wil je je kapitaal en rente opnemen of afkopen? Dan betaal je mogelijk een conjuncturele uittredingsvergoeding.
  • Voor het tak 23-luik: de waarde van de investeringsfondsen waarin de verzekeringsmaatschappij belegt, kan schommelen omdat het aandelen of obligaties zijn.

Tip: wil je ten volle profiteren van de ontwikkelingen op de financiële markten? Kies dan voor een bijkomende storting in het tak 23-luik van uw DVV Life Invest Control.


In de kijker

Nuttige links