Life invest protect

Je wilt een potentieel hogere opbrengst voor je spaargeld, maar je wilt er ook zeker van zijn dat je elke euro die je belegt, gegarandeerd terugkrijgt? 

Life Invest Protect van DVV is een tak 21-levensverzekering die rendement combineert met veiligheid. Vaste rentevoet én mogelijke winstdeelname 

Je rendement

Met een startkapitaal van minimaal 2500 euro of een storting van minstens 25 euro per maand krijg je:

  • Een vaste rentevoet per storting, dankzij de gegarandeerde rentevoet. Elke storting geniet een gewaarborgde rentevoet die geldt tot 31 december van het achtste jaar na de datum van de storting. Na deze garantieperiode geldt een nieuwe rentevoet, verhoogd met de eventuele winstdeelname.
  • Bovenop deze vaste rentevoet ontvang je mogelijk een winstdeelname; dat betekent dat DVV je dan laat meegenieten van haar winst.

Je voordelen:

  • Je kapitaal is gegarandeerd. Dankzij de kapitaalgarantie is elke euro die je stort (na afhouding van de instapkosten, beheerskosten en belastingen) voor de volle 100 procent gewaarborgd.
  • -Je beschikt over je geld wanneer je het nodig hebt en betaalt in volgende gevallen geen uitstapkosten en conjuncturele uitstapvergoeding:

De eerste maand na verval van de garantieperiode van de gewaarborgde rentevoet. Meer informatie hierover vind je in de algemene voorwaarden.

Eén keer per 12 maanden voor de eerste afkoop tot maximaal 10 procent van de waarde van het contract, maximaal 25.000 euro. 

Bij je overlijden. 

  • Je krijgt per storting een vaste basisrentevoet. Voor elke storting in een bestaand of nieuw DVV Life Invest Protect-contract is je rentevoet gegarandeerd tot 31 december van het achtste jaar na de datum van de storting. Na afloop van elke waarborgperiode ontvang je een nieuwe gewaarborgde interestvoet, afhankelijk van de marktomstandigheden van dat moment.
  • Je deelt mogelijk in de winst. Zijn de bedrijfsresultaten van de maatschappij gunstig? Dan ontvang je mogelijk een winstdeelname. Deze is niet gewaarborgd en wordt toegekend na de goedkeuring van de Algemene vergadering.
  • Waarborg bij overlijden. Overlijd je tijdens de duur van het contract? Dan krijgt de begunstigde die je gekozen hebt de waarde van het contract uitbetaald. 
  • Je geniet fiscaal voordeel. Kies je voor de optie “Overlijdensdekking voor 130% van de gestorte premies”, dan betaal je vanaf dag 1 na het afsluiten van je contract geen roerende voorheffing meer bij een vervroegde opname/afkoop. Neem je je kapitaal meer dan acht jaar na het afsluiten van je contract weer op? Dan betaal je ook geen roerende voorheffing. De fiscale behandeling hangt af van je individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen.

Nadelen/risico’s

Je betaalt voor DVV Life Invest Protect instapkosten, beheerskosten, verzekeringstaks en uitstapkosten (afhankelijk van het moment dat je je geld opneemt/afkoopt)

Tip: je kunt de DVV Life Invest Protect-levensverzekering ook combineren met de DVV Life Invest Dynamic-levensverzekering. Dit geeft uitzicht op een mogelijk hoger rendement via de beschikbare fondsen.

In de kijker

Nuttige links