Pensioensparen

Pensioensparen: voor wie?


Pensioensparen kan via verschillende vormen van levensverzekeringen.


Pensioensparen: voor wie?

 • U wilt veilig sparen voor een aanvullend pensioen
 • U wilt tegelijk fiscaal voordeel doen

 

Pensioensparen: 2 categorieën

 • Klassieke levensverzekering
 • Flexibele levensverzekering (de zogenaamde spaarverzekering)

 

Klassieke levensverzekering


- Voordelen klassieke levensverzekering


Zekerheid:

 • elke premie die u stort, is gewaarborgd
 • gewaarborgde, vaste rentevoet. U krijgt die rentevoet dus op alle premies die u stort in de loop van uw contract. Daardoor weet u perfect hoeveel u op het einde van het contract gespaard zult hebben.

 

Hoog rendement:

 • dankzij de gegarandeerde vaste rentevoet + winstdeling*.

 

Fiscaal voordeel: 30%** van de premies die u stort (met voor inkomstenjaar 2015 een maximum van 940 euro), krijgt u terug in de vorm van een belastingvermindering. 


Flexibel: u bepaalt zelf hoeveel u stort en wanneer.


Combineerbaar met woonkrediet want beiden zijn naast elkaar fiscaal aftrekbaar


Combineert sparen met bescherming: u kunt bv. een overlijdensdekking nemen. Die zorgt ervoor dat uw gezin financieel beschermd wordt als u iets zou overkomen.


- Rendementen uit het verleden***


2009:

 • 3% (contracten of schijven afgesloten tegen een gewaarborgde rentevoet < 3%)
 • Gewaarborgde rentevoet (contracten of schijven afgesloten tegen een gewaarborgde rentevoet van 3%)

2008: geen winstdeling*, enkel gewaarborgde rentevoet (en die kan verschillen van contract tot contract)


2007:

 • 4,20% (contracten of schijven afgesloten tegen een gewaarborgde rentevoet < 4,75%)
 • 4,75% (contracten of schijven afgesloten tegen een gewaarborgde rentevoet van 4,75%)

 

2006:


4,10% (contracten of schijven afgesloten tegen een gewaarborgde rentevoet < 4,75%
4,75% (contracten of schijven afgesloten tegen een gewaarborgde rentevoet van 4,75%)


Flexibele levensverzekering


- Voordelen


Zekerheid:

 • Elke premie die u stort, is gewaarborgd.
 • Op elke storting krijgt u de rentevoet die op dat moment van kracht is en die voor die storting gewaarborgd is tot het einde van uw contract. Het verschil met de klassieke levensverzekering is dat u bij de flexibele levensverzekering voor een volgende storting een andere rentevoet kunt krijgen (die voor die storting dan wel weer gewaarborgd is voor de hele duur van het contract)

Hoog rendement dankzij de gegarandeerde rentevoet + winstdeling*


Fiscaal voordeel:

De overheid wil pensioensparen stimuleren. Daarom krijgt u 30% van de premies die u stort (met voor 2015 een maximum van 940 euro), terug in de vorm van een belastingvermindering. 


Flexibel: u bepaalt zelf hoeveel u stort en wanneer.


Combineerbaar met woonkrediet want beiden zijn naast elkaar fiscaal aftrekbaar


- Rendementen uit het verleden***


2011: geen winstdeling*, enkel gewaarborgde rentevoet (en die kan verschillen van contract tot contract)
2010: 3,75%
2009: 3,85%
2008: geen winstdeling*, enkel gewaarborgde rentevoet (en die kan verschillen van contract tot contract)
2007: 4,50%
2006: 4,30%


* Het bedrag van de winstdeling hangt af van de resultaten van de onderneming, is niet gewaarborgd en wordt toegekend onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering.
** Percentage is in functie van uw gemiddelde aanslagvoet. Belastingvoordeel onder bepaalde wettelijke voorwaarden.
*** De rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

In de kijker

Nuttige links