Lextra particulier

 

 

Lex.Tra Particulier: rechtsbijstand in uw privé-leven

De rechtsbijstand verzekering Lex.Tra Particulier biedt u rechtsbijstand bij schadegevallen in uw privé-leven.

Wanneer komt de rechtsbijstand verzekering Lex.Tra Particulier tussen?

1. Bij contractuele geschillen
DVV neemt contact op met de tegenpartij. Meestal kunnen we de zaak in der minne regelen. Lukt dat niet, dan kunt u uw advocaat op onze kosten naar de rechtbank laten stappen.

Voorbeeld: u koopt een prachtige biljarttafel via internet. Bij levering blijkt dat uw biljart een plastic tafel is met gaten in het midden. U bent met andere woorden bedrogen.

2. U lijdt schade
Als u lichamelijke of materiële schade lijdt waarvoor u zelf niet aansprakelijk bent, kunt u een beroep doen op de Lex.Tra rechtsbijstandverzekering om volledige schadevergoeding af te dwingen. Desnoods tot voor de rechtbank.


3. U veroorzaakt schade
Als u anderen schade toebrengt en zelf voor de rechtbank wordt gedaagd, betaalt uw Lex.Tra

  • uw advocaats- en procedurekosten
  • uw kosten voor de expert
    ...

 

4. U wordt gerechtelijk vervolgd
Als u vervolgd wordt voor een bekeuring of een misdrijf (bv. verkeersovertreding of onvrijwillige doodslag en verwondingen), betaalt uw Lex.Tra rechtsbijstandverzekering uw:

  • uw advocaats- en procedurekosten
  • uw kosten voor de expert
  • ...

 

In de kijker

Nuttige links